Novinky

  • 2011
    Spuštěna nová internetová prezentace společnosti www.jesankovo.cz
  • 16. 6. 2010
    V naší firmě probíhá od 1.7.2010 do 30.11.2010 „Zdokonalovací kurz anglického jazyka s odborným zaměřením“. Tato vzdělávací aktivita je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.“

 

Money